Kontak Ons

Kontakbesonderhede

Skoolhoof: Mnr. E.E. van Rooyen
Adjunkhoof: Mnr. B. van den Berg en Mev. B. van Zyl
Departementshoofde:
Grondslagfase: Mev. A. Marais
Intermediêre en Senior Fase: Mnr. G. Nel, Mev. L van Zyl, Mnr. G. Els, Mnr. J. du Plessis
Telefoon: 054 332 3776 / 054 332 4451Faks: 054 332 4288
E-pos: admin@oranje-noord.co.za
Kantoorure:
07:30 – 15:30
Posadres:
Die Skoolhoof
Laerskool Oranje-Noord
Posbus 393
UPINGTON
8800
Straatadres:
Schröderstraat 109
UPINGTON
8800

Beheerliggaam

Ouerkomponent
Mnr. J. van den Heever (Voorsitter)
Tel: 082 558 7182
jaco@dtvdh.co.za

Mnr. P. Nagel (Ondervoorsitter)
Tel: 082 468 0746
philip@tnatt.co.za

Dr. J. Booysen
Tel: 082 558 6478
jnetenricco@gmail.com

Mev. S. Coetzer
Tel: 082 872 5023
Sanneliza.Coetzer@pioneerfoods.co.za

Mev. C. Burger
Tel: 083 535 4634
corne.burger@fnb.co.za

Onderwyserskomponent
Mnr. B. van der Berg
Tel: 054 332 3776
adjunk1@oranje-noord.co.za

Mev. E. Conradie
Tel: 054 332 3776
econradie@oranje-noord.co.za

Mev. B. van Zyl
Tel: 054 332 3776
adjunk2@oranje-noord.co.za

Departementele Verteenwoordiger
Mnr. E.E. van Rooyen (Skoolhoof)
Tel: 054 332 3776 / 083 456 5946
hoof@oranje-noord.co.za
Nie KS Opvoeder
Mev. F. Grové

Ledelys OOV 2022

Voorsitter: Mev. S. Verster 083 752 8754

Kopiereg © 2024. Laerskool Oranje-Noord. Alle Regte Voorbehou.

Webblad Ontwerp & Onderhou deur Web Ateljee