Voorwoord

Voorwoord

S van Rooyen | Laerskool Oranje-Noord
Dit is vir Laerskool Oranje-Noord uiters belangrik om te verseker dat alle leerders ‘n goeie akademiese grondslag ontvang. Dit vorm deel van die skool se Missie en Visie. Tesame hiermee streef ons daarna om ons leerders gebalanseerd te ontwikkel deur blootstelling aan verskeie sport- en kultuuraktiwiteite.

Die skool beskik oor ‘n goed opgeleide personeelkorps om bogenoemde te verseker. Voorts streef ons daarna om klasgroottes tot ‘n maksimum van 32 leerders te beperk sodat kwaliteit onderrig kan plaasvind.

Die skool bestaan uit 4 graad R-klasse en 5 klasse per graad van graad 1 tot 7. Oranje-Noord is ‘n Afrikaansmedium skool. Die skool beskik ook oor ‘n nasorgfasiliteit, met gekwalifiseerde onderwysers, vir leerders van graad 1 tot 7.

Met dit alles in ag genome, stel Oranje-Noord hom dit ten doel om elke leerder die geleenthede te bied om ten volle en op alle gebiede te ontwikkel sodat hy/sy hul plek in die samelewing as volwaardige landsburger kan inneem.

Indien u verdere inligting verlang kan u gerus met die skool skakel.

S. van Rooyen
Skoolhoof

Kopiereg © 2024. Laerskool Oranje-Noord. Alle Regte Voorbehou.

Webblad Ontwerp & Onderhou deur Web Ateljee